Logo

Interne beheersing

Een integere en beheerste bedrijfsvoering vormt de basis van onze dienstverlening.

De verantwoordelijkheden voor onze interne beheersing en administratieve organisatie zijn gebaseerd op het beheersmodel van de drie verdedigingslinies (three lines of defense model). Dit beheersmodel verdeelt functies en verantwoordelijkheden in verschillende organisatielagen rondom de interne beheersing binnen DPS. Een goede inrichting en werking van de drie verdedigingslinies draagt eraan bij dat we onze strategische en operationele risico's effectief kunnen beheersen.

Interne beheersing

Three lines of defense

De statutaire bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor de opzet, bestaan en werking van onze interne beheersing en administratieve organisatie.

DPS heeft het meest recente Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2017-model geïmplementeerd. Het COSO 2017-model legt de nadruk op realisatie van de strategische en operationele doelstellingen, de effectiviteit en efficiëntie van processen en de naleving van wet- en regelgeving.

three-lines-of-defense.png (322 KB)

De statutaire bestuurders, in samenspraak met het Management Team van DPS, bepalen de strategie, risicotolerantie en risicohouding in afstemming met onze eigenaar. Onze van het COSO 2017-model afgeleide interne beheersing en risicobeheer cyclus stelt zeker dat risico's pro-actief en systematisch worden geïdentificeerd en geanalyseerd en dat, waar mogelijk en van toepassing, beheermaatregelen worden genomen om de risico's te beperken. De interne beheersing en het risicobeheer bestaan uit een veelheid aan systeemcontroles, autorisaties, procedures, procesbeschrijvingen en checks and balances.

Assurance

Assurance

Audit functie

Wij beschikken over een audit functie. De audit functie rapporteert onafhankelijk aan onze Raad van Commissarissen. De  uitvoering van de audit functie is extern belegd. Op basis van een risicogestuurd audit programma worden jaarlijks bedrijfsprocessen en de beheersing van projecten getoetst. De bevindingen van de audit functie worden op hoofdlijnen gedeeld met onze klanten.

De bevindingen van de audit functie geven de mogelijkheid om bedrijfsprocessen te verbeteren en vergroten het inzicht in operationele en strategische verbeterpunten. Omdat de audit functie transparantie biedt, wordt de uitbestedingsketen voor onze pensioenfondsklanten meer inzichtelijk. De audit functie onderstreept dat we op voortdurende basis bezig zijn met het toetsen en verbeteren van bedrijfsprocessen en kwaliteitsstandaarden. De regelmatig terugkerende audits vormen een structureel controlemechanisme en verbreden het zicht op operationele efficiëntie.

ISAE 3402 Type II

ISAE 3402 Type II 

Wij beschikken over een onafhankelijk assurance-rapport in overeenstemming met de International Standard on Assurance Engagements (ISAE). Dit rapport biedt onze klanten de zekerheid dat de beheersmaatregelen effectief werken zoals ontworpen om de beheersdoelstellingen te bereiken. De reikwijdte van het ISAE 3402 Type II rapport is breed en omvat zowel de beheersing gericht op pensioen- en vermogensbeheer als belangrijke IT-beheersmaatregelen. De scope van het ISAE 3402 Type II rapport is opgesteld in nauwe samenwerking met onze pensioenfondsklanten.

ISAE 3402 Type II
GIPS verificatie

GIPS verificatie

GIPS verificatie

Wij volgen de Global Investment Performance Standards (GIPS®). GIPS® omvat een reeks vrijwillige richtlijnen die gericht zijn op het bevorderen van de hoogste normen voor de rapportage van beleggingsprestaties. GIPS® verplicht beleggingsondernemingen om zich te houden aan een aantal beginselen, zoals openbaarmaking van methoden en beleid voor de berekening van beleggingsrendementen, periodieke benchmarking en onafhankelijke verificatie van de bovengenoemde beginselen. Jaarlijks laten we de berekening en rapportage van de beleggingsrendementen onafhankelijk verifiëren door een externe auditor. Hiermee stellen we zeker dat onze rapportage over beleggingsprestaties nauwkeurig, transparant en vergelijkbaar is met die van andere beleggingsondernemingen en hebben onze klanten de zekerheid dat onze rapportage en rendementscijfers juist en volledig zijn.