Logo

Duurzame bedrijfsvoering

DPS vermindert de eigen impact op het milieu door zijn afvalstromen te sorteren. Daarnaast stimuleren we hergebruik van randapparatuur en kantoormeubilair. Ook is bij de inrichting van onze kantooromgeving uitdrukkelijk bestaande bouw geintegreerd in onze nieuwbouw.

Momenteel is onze jaarlijkse ecologische voetafdruk 125 ton CO2-uitstoot. Met name het woon-werkverkeer en onze werkplekken dragen bij aan deze voetafdruk. We proberen onze ecologische voetafdruk te verkleinen door aandacht te besteden aan woon-werkverkeer en onze werkplekken om de CO2-uitstoot te verminderen. We proberen thuiswerken te stimuleren waarbij we onze medewerkers vragen om drie dagen per week thuis te werken en stellen we middelen ter beschikking voor het goed inrichten van de thuiswerkplek. We moedigen digitale vergaderingen aan om zakenreizen tot een minimum te beperken. Reizen met het openbaar vervoer wordt volledig vergoed en er is een fietsplan voor medewerkers om de CO2-uitstoot te verminderen.

Compenserende maatregelen

Hoezeer we ook proberen onze CO2-voetafdruk te verkleinen, sommige emissies zijn nog steeds onvermijdelijk. Om deze uitstoot te compenseren, heeft DPS verschillende gecertificeerde projecten financieel ondersteund die actief bijdragen aan koolstofreductie. De totale compensatie die we met deze projecten realiseren is 125 ton. DPS is daarmee momenteel volledig 100% CO2-neutraal.
dps-climate.jpeg (30 KB)

Werkgeverschap

DPS zet zich in voor de verbetering van de maatschappij en het geven van gelijke kansen aan iedereen. Vanuit dit perspectief streeft DPS ernaar om iedereen eerlijk te behandelen en employer of choice te zijn. Wij zijn van mening dat programma’s gericht op het ondersteunen van medewerkers om een passende balans tussen werk en privéleven te vinden, meerwaarde hebben. Ook zijn we overtuigd dat diversiteit en inclusiviteit de katalysatoren zijn voor succes en innovatie. Om deze reden hanteert DPS een eerlijk en voor een ieder gelijk beloningsbeleid dat zorgt voor marktconforme salarissen.

Ons personeelsbeleid besteedt expliciet aandacht aan talentontwikkeling en aan diversiteit, veiligheid, gezondheid en welzijn. Dit komt tot uiting in:

  • ons beleid gericht op duurzame inzetbaarheid en uitgebreide opleidingsprogramma's.
  • het faciliteren van hybride werken.
  • het bieden van goed geoutilleerde kantoorwerkplekken en thuiswerkplekken die we volledig faciliteren voor onze medewerkers.
  • het bevorderen van een gezonde leefstijl met bijvoorbeeld fruit op kantoor, sportfaciliteiten op kantoor laagdrempelige toegang tot professionele zorg.
DPS biedt aanvullend werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en gaat samenwerkingsverbanden aan met leveranciers die zich inzetten voor duurzaamheid en streven naar maatschappelijke verbetering. We verwachten van leveranciers die betrokken zijn bij het leveren van producten en diensten aan DPS dat ze handelen op een manier die in overeenstemming is met onze gedragscode en onze visie op duurzaamheid. Tijdens leveranciersevaluaties nemen we passende maatregelen om ervoor te zorgen dat ethische bedrijfspraktijken, arbeids- en mensenrechten, diversiteit en inclusie, milieubeheer en eerlijk zakelijk bestuur bij onze leveranciers aanwezig zijn.