Logo

Onze diensten

Wij richten ons op het adviseren, uitvoeren en ondersteunen van pensioenfondsen en hun deelnemers. De diensten die we aanbieden hebben betrekking op alle elementen die van belang zijn voor het opzetten, uitvoeren en beheren van een pensioenregeling. Zo stellen wij pensioenfondsen in staat om strategische langetermijndoelen en operationele doelstellingen te realiseren waarbij alle diensten in één hand blijven.

Wij bieden alle operationele diensten en strategisch advies aan met een multidisciplinaire aanpak, gericht op het leveren van hoge kwaliteit in de uitvoering.

Via ons bestuursbureau delen we best practices, middelen en inzichten, waarbij alle disciplines van DPS nauw samenwerken. Ons doel is om pensioenfondsklanten te helpen bij het op integrale wijze aanpakken van de uitdagingen van het opbouwen en behouden van expertise, continuïteit en kennis.

Bestuurs- ondersteuning

Bestuursondersteuning verzorgt de volledige secretariële ondersteuning en organisatie van...

Fiduciair advies

Fiduciair advies betekent dat we pensioenfondsen adviseren en begeleiden in het hele proces van...

Fiduciair beheer

Fiduciair beheer verzorgt de selectie en monitoring van vermogensbeheer mandaten....

Portefeuille management

We zijn overtuigd van de meerwaarde van uitvoering van vermogensbeheer door een eigen interne...

Risicobeheer

Binnen DPS worden risico’s op een gestructureerde wijze bewaakt en inzichtelijk gemaakt....

Financiele en beleggings- administratie

We verzorgen de financiële administratie van onze pensioenfondsklanten inclusief de...

Actuarieel, juridisch en pensioenadvies

DPS geeft advies over  financierings- en  waarderingsvraagstukken en levert ondersteuning...

Pensioen uitvoering en communicatie

We voeren een verzekerdenadministratie en dragen aanvullend zorg voor de uitvoering van de...