Logo

Ons bestuur

Wij zijn een zelfstandige integrale pensioendienstverlener en vermogensbeheerder. De aandelen van DPS zijn volledig in handen van Stichting Pensioenfonds PDN. Stichting Pensioenfonds PDN is daarmee eigenaar en klant van DPS en biedt hierdoor een solide basis voor de verdere ontwikkeling van DPS.

Onze governancestructuur kenmerkt zich door een two-tier systeem, bestaande uit een Raad van Commissarissen en twee statutaire bestuurders. De Raad van Commissarissen namens onze eigenaar is verantwoordelijk voor het toezicht op de strategische koers van DPS, het waarborgen van de naleving van wettelijke vereisten en het waarborgen van een beheerste en integere bedrijfsvoering.

De statutaire bestuurders bepalen de richting van onze organisatie, houden toezicht op het financieel beheer en zorgen voor de effectieve uitvoering van de diensten. Voor de dagelijkse gang van zaken worden statutaire bestuurders ondersteund door ons Management Team.

De totale organisatie omvang van DPS bedraagt 70 toegewijde professionals.

Organigram

Onze organisatiestructuur

We opereren als beleggingsonderneming onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikken over de benodigde vergunningen voor vermogensbeheer, beleggingsadvies en orderverwerking voor professionele beleggers.

Onze gestroomlijnde organisatiestructuur zorgt voor efficiënte communicatie en besluitvorming, waardoor we onze klanten snelle en responsieve ondersteuning kunnen bieden. Deze wendbare aanpak, in combinatie met onze expertise en toewijding aan kwaliteit, onderscheidt ons in de competitieve pensioensector.